Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.23.4953 959.000 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0822.95.4078 699.000 45 Đặt mua
3 Vinaphone 0847.954.078 890.000 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0913.59.4078 2.190.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0839.70.4078 790.000 46 Đặt mua
6 Vinaphone 0836.64.4078 790.000 46 Đặt mua
7 Vinaphone 0941.72.4078 1.290.000 42 Đặt mua
8 Vinaphone 0918.21.4078 1.490.000 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0941.34.4078 1.290.000 40 Đặt mua
10 Vinaphone 0943.294.078 890.000 46 Đặt mua
11 Vinaphone 0818.11.4078 1.190.000 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0837.46.4078 890.000 47 Đặt mua
13 Vinaphone 0886.14.4078 890.000 46 Đặt mua
14 Vinaphone 0822.47.4078 1.290.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0856.99.4078 1.590.000 56 Đặt mua
16 Vinaphone 0858.06.4078 890.000 46 Đặt mua
17 Vinaphone 0886.21.4078 890.000 44 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.41.4078 1.109.000 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.03.4078 790.000 44 Đặt mua
20 Vinaphone 0886.35.4078 1.190.000 49 Đặt mua
21 Vinaphone 082.278.4078 1.190.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 0941.94.4078 1.190.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.34.4078 1.590.000 48 Đặt mua
24 Vinaphone 0941.87.4078 890.000 48 Đặt mua