Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0339.78.2006 1.250.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0394.65.2006 1.100.000 35 Đặt mua
3 Viettel 0329.7.6.2006 1.100.000 35 Đặt mua
4 Viettel 0384.14.2006 900.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0335.42.2006 910.000 25 Đặt mua
6 Viettel 0388.74.2006 1.330.000 38 Đặt mua
7 Viettel 0376.39.2006 1.630.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0367.24.2006 1.100.000 30 Đặt mua
9 Viettel 0364.3.9.2006 1.140.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0367.15.2006 1.210.000 30 Đặt mua
11 Viettel 036.28.4.2006 2.280.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0385.35.2006 1.100.000 32 Đặt mua
13 Viettel 0394.1.8.2006 950.000 33 Đặt mua
14 Viettel 037.25.9.2006 2.500.000 34 Đặt mua
15 Viettel 0346.9.4.2006 860.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0374.35.2006 930.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0329.87.2006 980.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0374.89.2006 1.100.000 39 Đặt mua
19 Viettel 0393.70.2006 930.000 30 Đặt mua
20 Viettel 0386.3.4.2006 1.140.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0329.85.2006 1.250.000 35 Đặt mua
22 Viettel 0364.51.2006 1.100.000 27 Đặt mua
23 Viettel 033.28.1.2006 2.280.000 25 Đặt mua
24 Viettel 0366.25.2006 1.750.000 30 Đặt mua
25 Viettel 0347.71.2006 980.000 30 Đặt mua
26 Viettel 039.247.2006 2.280.000 33 Đặt mua
27 Viettel 0344.51.2006 1.100.000 25 Đặt mua
28 Viettel 0345.202006 1.250.000 22 Đặt mua
29 Viettel 0375.59.2006 1.330.000 37 Đặt mua
30 Viettel 0359.74.2006 1.100.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0397.24.2006 1.100.000 33 Đặt mua
32 Viettel 036.795.2006 1.250.000 38 Đặt mua
33 Viettel 034.204.2006 2.550.000 21 Đặt mua
34 Viettel 032.878.2006 1.250.000 36 Đặt mua
35 Viettel 0339.54.2006 970.000 32 Đặt mua
36 Viettel 037.285.2006 2.280.000 33 Đặt mua
37 Viettel 0375.8.4.2006 1.170.000 35 Đặt mua
38 Viettel 096.155.2006 5.600.000 34 Đặt mua
39 Viettel 0347.18.2006 950.000 31 Đặt mua
40 Viettel 039.689.2006 1.750.000 43 Đặt mua
41 Viettel 0344.65.2006 1.100.000 30 Đặt mua
42 Viettel 0369.74.2006 1.100.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0387.1.4.2006 900.000 31 Đặt mua
44 Viettel 0327.88.2006 1.750.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0333.80.2006 1.750.000 25 Đặt mua
46 Viettel 0365.73.2006 990.000 32 Đặt mua
47 Viettel 0336.44.2006 1.100.000 28 Đặt mua
48 Viettel 0376.95.2006 1.250.000 38 Đặt mua
49 Viettel 0393.76.2006 1.100.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0383.77.2006 1.750.000 36 Đặt mua
51 Viettel 0345.4.1.2006 1.630.000 25 Đặt mua
52 Viettel 097.315.2006 5.600.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0354.35.2006 930.000 28 Đặt mua
54 Viettel 0346.72.2006 980.000 30 Đặt mua
55 Viettel 034.265.2006 2.130.000 28 Đặt mua
56 Viettel 0357.65.2006 1.100.000 34 Đặt mua
57 Viettel 0327.46.2006 900.000 30 Đặt mua
58 Viettel 0327.6.7.2006 1.180.000 33 Đặt mua
59 Viettel 0374.1.6.2006 900.000 29 Đặt mua
60 Viettel 0369.59.2006 1.750.000 40 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2006 : fa5c5d2c3786619d240225889186e654

DMCA.com Protection Status