Sim Năm Sinh 2002

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0704.45.2002 990.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 0703.74.2002 700.000 25 Đặt mua
3 Vinaphone 0916.47.2002 700.000 31 Đặt mua
4 Mobifone 0774.71.2002 700.000 30 Đặt mua
5 Mobifone 0764.51.2002 700.000 27 Đặt mua
6 Mobifone 0704.41.2002 1.830.000 20 Đặt mua
7 Viettel 0384.43.2002 1.830.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 0947.13.2002 1.830.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 0947.81.2002 1.830.000 33 Đặt mua
10 Vinaphone 0948.91.2002 1.830.000 35 Đặt mua
11 Vietnamobile 0564.09.2002 810.000 28 Đặt mua
12 Mobifone 0707.81.2002 2.600.000 27 Đặt mua
13 Vinaphone 0948.59.2002 1.830.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0356.40.2002 1.180.000 22 Đặt mua
15 Vietnamobile 0584.82.2002 810.000 31 Đặt mua
16 Viettel 0352.49.2002 1.830.000 27 Đặt mua
17 Viettel 0354.05.2002 1.830.000 21 Đặt mua
18 Mobifone 0785.95.2002 1.830.000 38 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.41.2002 1.830.000 31 Đặt mua
20 Mobifone 0797.002.002 9.000.000 27 Đặt mua
21 Mobifone 0707.85.2002 2.600.000 31 Đặt mua
22 Vinaphone 094.773.2002 1.830.000 34 Đặt mua
23 Mobifone 0786.70.2002 1.180.000 32 Đặt mua
24 Mobifone 0707.32.2002 2.600.000 23 Đặt mua
25 Viettel 0396.27.2002 1.830.000 31 Đặt mua
26 Vinaphone 0944.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
27 Viettel 0365.46.2002 1.830.000 28 Đặt mua
28 Mobifone 0797.47.2002 1.830.000 38 Đặt mua
29 Mobifone 0784.73.2002 1.830.000 33 Đặt mua
30 Vinaphone 0944.87.2002 1.830.000 36 Đặt mua
31 Vietnamobile 0583.14.2002 810.000 25 Đặt mua
32 Mobifone 0792.20.2002 1.680.000 24 Đặt mua
33 Viettel 0354.82.2002 1.830.000 26 Đặt mua
34 Vinaphone 0947.48.2002 1.830.000 36 Đặt mua
35 Mobifone 0799.97.2002 2.130.000 45 Đặt mua
36 Vinaphone 0945.91.2002 1.830.000 32 Đặt mua
37 Viettel 0396.42.2002 1.830.000 28 Đặt mua
38 Viettel 0374.32.2002 1.830.000 23 Đặt mua
39 Vinaphone 0836.72.2002 1.830.000 30 Đặt mua
40 Vinaphone 0945.43.2002 1.830.000 29 Đặt mua
41 Mobifone 0785.19.2002 1.830.000 34 Đặt mua
42 Mobifone 0764.01.2002 1.830.000 22 Đặt mua
43 Viettel 0359.76.2002 1.830.000 34 Đặt mua
44 Vinaphone 0946.54.2002 1.830.000 32 Đặt mua
45 Viettel 0373.81.2002 1.830.000 26 Đặt mua
46 Mobifone 0767.66.2002 2.130.000 36 Đặt mua
47 Vietnamobile 0583.74.2002 810.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0357.26.2002 1.830.000 27 Đặt mua
49 Vinaphone 0948.45.2002 1.830.000 34 Đặt mua
50 Vinaphone 0945.73.2002 1.830.000 32 Đặt mua
51 Mobifone 0707.88.2002 3.000.000 34 Đặt mua
52 Vinaphone 0946.59.2002 1.830.000 37 Đặt mua
53 Vinaphone 083.678.2002 5.750.000 36 Đặt mua
54 Vinaphone 0828.97.2002 1.475.000 38 Đặt mua
55 Vinaphone 0823.95.2002 1.100.000 31 Đặt mua
56 Vinaphone 0916.28.2002 3.690.000 30 Đặt mua
57 Vinaphone 0918.34.2002 1.990.000 29 Đặt mua
58 Vinaphone 0916.43.2002 1.990.000 27 Đặt mua
59 Vinaphone 0943.7.6.2002 1.400.000 33 Đặt mua
60 Vinaphone 0856.002.002 6.270.000 23 Đặt mua
DMCA.com Protection Status