Sim Năm Sinh 1998

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
2 Vinaphone 085.777.1998 2.500.000 61 Đặt mua
3 Vinaphone 094.777.1998 4.500.000 61 Đặt mua
4 Mobifone 0703.25.1998 1.680.000 44 Đặt mua
5 Mobifone 0704.41.1998 1.830.000 43 Đặt mua
6 Mobifone 0768.66.1998 2.130.000 60 Đặt mua
7 Mobifone 0765.61.1998 1.830.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 0773.84.1998 1.830.000 56 Đặt mua
9 Mobifone 0797.47.1998 1.830.000 61 Đặt mua
10 Mobifone 0786.55.1998 2.130.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 0784.34.1998 1.830.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 0786.02.1998 1.830.000 50 Đặt mua
13 Mobifone 0775.65.1998 1.830.000 57 Đặt mua
14 Mobifone 0786.67.1998 1.680.000 61 Đặt mua
15 Mobifone 0762.15.1998 1.830.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 0707.85.1998 2.600.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 0797.71.1998 1.830.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 0778.95.1998 2.130.000 63 Đặt mua
19 Mobifone 0764.68.1998 2.130.000 58 Đặt mua
20 Mobifone 0786.04.1998 1.830.000 52 Đặt mua
21 Viettel 0349.15.1998 1.830.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0786.70.1998 1.180.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0795.07.1998 1.830.000 55 Đặt mua
24 Mobifone 0777.05.1998 1.900.000 53 Đặt mua
25 Vietnamobile 0587.51.1998 810.000 53 Đặt mua
26 Mobifone 07.9993.1998 2.500.000 64 Đặt mua
27 Mobifone 0769.08.1998 1.830.000 57 Đặt mua
28 Mobifone 0707.81.1998 2.600.000 50 Đặt mua
29 Mobifone 0777.81.1998 3.000.000 57 Đặt mua
30 Mobifone 0796.09.1998 1.830.000 58 Đặt mua
31 Vietnamobile 0587.88.1998 950.000 63 Đặt mua
32 Mobifone 0769.62.1998 1.830.000 57 Đặt mua
33 Mobifone 0785.87.1998 1.830.000 62 Đặt mua
34 Mobifone 0707.33.1998 2.600.000 47 Đặt mua
35 Mobifone 0764.86.1998 2.130.000 58 Đặt mua
36 Mobifone 0798.31.1998 1.830.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0769.86.1998 2.130.000 63 Đặt mua
38 Mobifone 0785.97.1998 1.830.000 63 Đặt mua
39 Mobifone 0765.82.1998 1.830.000 55 Đặt mua
40 Mobifone 077.5.02.1998 1.900.000 48 Đặt mua
41 Vinaphone 081777.1998 6.270.000 57 Đặt mua
42 Vinaphone 081776.1998 1.900.000 56 Đặt mua
43 Vinaphone 08.1978.1998 3.510.000 60 Đặt mua
44 Vinaphone 0919.51.1998 3.310.000 52 Đặt mua
45 Vinaphone 081775.1998 1.900.000 55 Đặt mua
46 Vinaphone 08.5555.1998 20.900.000 55 Đặt mua
47 Vinaphone 082.553.1998 1.100.000 50 Đặt mua
48 Vinaphone 081782.1998 980.000 53 Đặt mua
49 Vinaphone 0828.92.1998 1.400.000 56 Đặt mua
50 Vinaphone 0817.36.1998 980.000 52 Đặt mua
51 Vinaphone 0823.95.1998 1.100.000 54 Đặt mua
52 Vinaphone 0817.81.1998 980.000 52 Đặt mua
53 Vinaphone 083.567.1998 5.630.000 56 Đặt mua
54 Vinaphone 082.887.1998 1.475.000 60 Đặt mua
55 Vinaphone 0919.26.1998 3.290.000 54 Đặt mua
56 Vinaphone 0825.98.1998 3.090.000 59 Đặt mua
57 Vinaphone 0825.96.1998 1.100.000 57 Đặt mua
58 Vinaphone 08.28.11.1998 4.580.000 47 Đặt mua
59 Vinaphone 0855.33.1998 1.840.000 51 Đặt mua
60 Vinaphone 0825.95.1998 5.020.000 56 Đặt mua
DMCA.com Protection Status