Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
2 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
5 Mobifone 0767.04.1991 990.000 44 Đặt mua
6 Mobifone 0703.26.1991 1.190.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0703.16.1991 1.190.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0704.45.1991 1.290.000 40 Đặt mua
9 Mobifone 077777.1991 45.000.000 55 Đặt mua
10 Mobifone 0703.47.1991 700.000 41 Đặt mua
11 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 46 Đặt mua
12 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 41 Đặt mua
13 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 39 Đặt mua
14 Vinaphone 0829.14.1991 1.830.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 53 Đặt mua
18 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 57 Đặt mua
20 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 47 Đặt mua
23 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 55 Đặt mua
24 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 50 Đặt mua
26 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 50 Đặt mua
27 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 48 Đặt mua
28 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 42 Đặt mua
29 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 42 Đặt mua
31 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 56 Đặt mua
32 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 54 Đặt mua
33 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 57 Đặt mua
35 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 49 Đặt mua
36 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 46 Đặt mua
37 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 43 Đặt mua
38 Vinaphone 081771.1991 1.950.000 44 Đặt mua
39 Vinaphone 081778.1991 4.750.000 51 Đặt mua
40 Vinaphone 082.553.1991 1.100.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 08.5678.1991 16.200.000 54 Đặt mua
42 Vinaphone 083339.1991 1.930.000 46 Đặt mua
43 Vinaphone 085.787.1991 1.100.000 55 Đặt mua
44 Vinaphone 0823.96.1991 1.960.000 48 Đặt mua
45 Vinaphone 085.779.1991 2.940.000 56 Đặt mua
46 Vinaphone 0823.95.1991 1.960.000 47 Đặt mua
47 Vinaphone 083.688.1991 6.080.000 53 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.93.1991 1.100.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0825.48.1991 1.100.000 47 Đặt mua
50 Vinaphone 0823.97.1991 1.950.000 49 Đặt mua
51 Vinaphone 0825.92.1991 1.100.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 082.557.1991 1.100.000 47 Đặt mua
53 Vinaphone 082.881.1991 1.475.000 47 Đặt mua
54 Vinaphone 0825.94.1991 1.100.000 48 Đặt mua
55 Vinaphone 083.523.1991 1.100.000 41 Đặt mua
56 Vinaphone 0828.97.1991 1.500.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0823.93.1991 4.370.000 45 Đặt mua
58 Vinaphone 081775.1991 1.990.000 48 Đặt mua
59 Vinaphone 082.558.1991 1.100.000 48 Đặt mua
60 Vinaphone 082.886.1991 4.750.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status