Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0944.89.1989 12.000.000 61 Đặt mua
2 Viettel 096.21.5.1989 12.000.000 50 Đặt mua
3 Viettel 096.26.1.1989 12.000.000 51 Đặt mua
4 Vinaphone 08.18.03.1989 13.000.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 08.15.03.1989 13.000.000 44 Đặt mua
6 Vinaphone 08.15.09.1989 13.000.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0969.76.1989 12.000.000 64 Đặt mua
8 Vinaphone 08.15.05.1989 13.000.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0977.31.1989 10.000.000 54 Đặt mua
10 Vinaphone 08.13.09.1989 13.000.000 48 Đặt mua
11 Vinaphone 08.16.05.1989 13.000.000 47 Đặt mua
12 Vinaphone 08.16.09.1989 13.000.000 51 Đặt mua
13 Vinaphone 09.18.11.1989 18.000.000 47 Đặt mua
14 Vinaphone 0913.69.1989 18.000.000 55 Đặt mua
15 Vinaphone 0812.02.1989 12.000.000 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0816.07.1989 12.000.000 49 Đặt mua
17 Vinaphone 0818.07.1989 12.000.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 08.13.03.1989 10.000.000 42 Đặt mua
19 Vinaphone 0912.75.1989 11.000.000 51 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.79.1989 12.000.000 67 Đặt mua
21 Vinaphone 08.18.11.1989 15.000.000 46 Đặt mua
22 Viettel 039.991.1989 13.700.000 58 Đặt mua
23 Viettel 033.789.1989 13.700.000 57 Đặt mua
24 Viettel 0325.89.1989 10.000.000 54 Đặt mua
25 Viettel 0866.89.1989 13.700.000 64 Đặt mua
26 Vinaphone 08.5678.1989 14.000.000 61 Đặt mua
27 Vinaphone 08.1985.1989 10.900.000 58 Đặt mua
28 Vinaphone 08.1980.1989 11.100.000 53 Đặt mua
29 Vinaphone 08.1982.1989 10.700.000 55 Đặt mua
30 Vinaphone 08.1981.1989 10.900.000 54 Đặt mua
31 Viettel 097.291.1989 12.100.000 55 Đặt mua
32 Viettel 0963.95.1989 12.000.000 59 Đặt mua
33 Viettel 096.187.1989 12.000.000 58 Đặt mua
34 Mobifone 0906.01.1989 18.000.000 43 Đặt mua
35 Mobifone 0799.90.1989 10.400.000 61 Đặt mua
36 Vinaphone 08.12.07.1989 11.700.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 08.13.07.1989 13.000.000 46 Đặt mua
38 Vinaphone 08.26.08.1989 12.100.000 51 Đặt mua
39 Viettel 096.355.1989 12.500.000 55 Đặt mua
40 Viettel 097.168.1989 12.500.000 58 Đặt mua
41 Mobifone 09.3132.1989 13.700.000 45 Đặt mua
42 Mobifone 093.186.1989 13.700.000 54 Đặt mua
43 Viettel 03.2512.1989 13.700.000 40 Đặt mua
44 Vinaphone 0886.66.1989 18.000.000 61 Đặt mua
45 Vinaphone 0918.92.1989 14.000.000 56 Đặt mua
46 Mobifone 0704.11.1989 11.500.000 40 Đặt mua
47 Vietnamobile 05.22.03.1989 11.700.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 09.08.01.1989 16.300.000 45 Đặt mua
49 Viettel 0964.32.1989 13.200.000 51 Đặt mua
50 Viettel 096.15.8.1989 19.700.000 56 Đặt mua
51 Mobifone 0931.29.1989 18.100.000 51 Đặt mua
52 Vinaphone 08.17.07.1989 16.800.000 50 Đặt mua
53 Vietnamobile 05.23.05.1989 12.000.000 42 Đặt mua
54 Vietnamobile 05.28.05.1989 11.700.000 47 Đặt mua
55 Vietnamobile 05.22.04.1989 12.000.000 40 Đặt mua
56 Viettel 098.106.1989 14.700.000 51 Đặt mua
57 Viettel 0969.8.4.1989 10.700.000 63 Đặt mua
58 Vinaphone 08.28.01.1989 16.800.000 46 Đặt mua
59 Viettel 0988.21.1989 15.900.000 55 Đặt mua
60 Vinaphone 08.17.06.1989 15.500.000 49 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1989 : f86f757b1087abe6034e1e22f3c758fa

DMCA.com Protection Status