Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.25.1988 1.680.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0784.73.1988 1.830.000 55 Đặt mua
3 Mobifone 0764.98.1988 1.830.000 60 Đặt mua
4 Mobifone 0784.45.1988 1.830.000 54 Đặt mua
5 Mobifone 0764.51.1988 1.830.000 49 Đặt mua
6 Mobifone 0703.61.1988 1.830.000 43 Đặt mua
7 Mobifone 0764.84.1988 1.830.000 55 Đặt mua
8 Mobifone 0703.47.1988 1.830.000 47 Đặt mua
9 Mobifone 0769.62.1988 1.830.000 56 Đặt mua
10 Vinaphone 0856.27.1988 1.830.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 0785.96.1988 1.830.000 61 Đặt mua
12 Mobifone 0786.64.1988 1.830.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 0704.41.1988 1.830.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0786.40.1988 1.180.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0764.61.1988 1.830.000 50 Đặt mua
16 Vietnamobile 0583.46.1988 810.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 0798.93.1988 2.050.000 62 Đặt mua
18 Mobifone 0703.64.1988 1.830.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 07.9993.1988 2.050.000 63 Đặt mua
20 Vinaphone 0813.27.1988 1.830.000 47 Đặt mua
21 Mobifone 0786.04.1988 1.830.000 51 Đặt mua
22 Mobifone 0786.28.1988 1.680.000 57 Đặt mua
23 Mobifone 0764.71.1988 1.830.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 0775.64.1988 1.830.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0707.35.1988 2.600.000 48 Đặt mua
26 Mobifone 0764.07.1988 1.830.000 50 Đặt mua
27 Mobifone 0797.41.1988 1.830.000 54 Đặt mua
28 Mobifone 0786.44.1988 1.830.000 55 Đặt mua
29 Mobifone 0797.71.1988 1.830.000 57 Đặt mua
30 Mobifone 0786.67.1988 1.680.000 60 Đặt mua
31 Mobifone 0786.57.1988 1.830.000 59 Đặt mua
32 Mobifone 077.5.02.1988 1.900.000 47 Đặt mua
33 Mobifone 0764.20.1988 1.180.000 45 Đặt mua
34 Mobifone 0764.25.1988 1.830.000 50 Đặt mua
35 Mobifone 0707.83.1988 2.600.000 51 Đặt mua
36 Vietnamobile 0587.44.1988 810.000 54 Đặt mua
37 Vinaphone 082.345.1988 6.650.000 48 Đặt mua
38 Vinaphone 0834.67.1988 1.940.000 54 Đặt mua
39 Vinaphone 0837.38.1988 1.950.000 55 Đặt mua
40 Vinaphone 0817.36.1988 1.100.000 51 Đặt mua
41 Vinaphone 0819.86.1988 4.750.000 58 Đặt mua
42 Vinaphone 082.666.1988 4.890.000 54 Đặt mua
43 Vinaphone 0828.97.1988 1.400.000 60 Đặt mua
44 Vinaphone 0823.92.1988 1.100.000 50 Đặt mua
45 Vinaphone 085.345.1988 1.900.000 51 Đặt mua
46 Vinaphone 081778.1988 1.950.000 57 Đặt mua
47 Vinaphone 08.5678.1988 13.300.000 60 Đặt mua
48 Vinaphone 082.555.1988 4.480.000 51 Đặt mua
49 Vinaphone 0828.96.1988 1.400.000 59 Đặt mua
50 Vinaphone 0838.77.1988 1.880.000 59 Đặt mua
51 Vinaphone 082.553.1988 1.100.000 49 Đặt mua
52 Vinaphone 0819.49.1988 1.100.000 57 Đặt mua
53 Vinaphone 08.1978.1988 2.760.000 59 Đặt mua
54 Vinaphone 0823.97.1988 1.100.000 55 Đặt mua
55 Vinaphone 0828.93.1988 1.400.000 56 Đặt mua
56 Vinaphone 0858.58.1988 4.750.000 60 Đặt mua
57 Vinaphone 081771.1988 1.890.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 0825.92.1988 1.100.000 52 Đặt mua
59 Vinaphone 0825.97.1988 1.100.000 57 Đặt mua
60 Vinaphone 082.887.1988 1.475.000 59 Đặt mua
DMCA.com Protection Status