Sim Năm Sinh 1985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0398.47.1985 900.000 54 Đặt mua
3 Viettel 0346.6.3.1985 1.300.000 45 Đặt mua
4 Viettel 0335.7.1.1985 1.100.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0327.33.1985 950.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0385.4.7.1985 900.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0329.43.1985 950.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0333.5.3.1985 2.550.000 40 Đặt mua
9 Viettel 034.926.1985 980.000 47 Đặt mua
10 Viettel 0398.34.1985 950.000 50 Đặt mua
11 Viettel 0368.31.1985 2.130.000 44 Đặt mua
12 Viettel 037.248.1985 2.550.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0393.7.5.1985 1.630.000 50 Đặt mua
14 Viettel 035.909.1985 4.200.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0334.27.1985 840.000 42 Đặt mua
16 Viettel 038.654.1985 910.000 49 Đặt mua
17 Viettel 036.959.1985 2.280.000 55 Đặt mua
18 Viettel 036.21.7.1985 2.130.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0388.51.1985 2.050.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0356.54.1985 910.000 46 Đặt mua
21 Viettel 039.788.1985 1.830.000 58 Đặt mua
22 Viettel 0377.4.9.1985 910.000 53 Đặt mua
23 Viettel 036.979.1985 2.600.000 57 Đặt mua
24 Viettel 0342.60.1985 840.000 38 Đặt mua
25 Viettel 0333.14.1985 1.750.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0347.64.1985 900.000 47 Đặt mua
27 Viettel 034.787.1985 1.100.000 52 Đặt mua
28 Viettel 035.796.1985 1.630.000 53 Đặt mua
29 Viettel 0387.4.8.1985 1.290.000 53 Đặt mua
30 Viettel 0326.1.9.1985 1.630.000 44 Đặt mua
31 Viettel 035.31.8.1985 2.130.000 43 Đặt mua
32 Viettel 0335.25.1985 1.630.000 41 Đặt mua
33 Viettel 0344.27.1985 880.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0377.91.1985 980.000 50 Đặt mua
35 Viettel 0354.98.1985 1.100.000 52 Đặt mua
36 Viettel 034.933.1985 900.000 45 Đặt mua
37 Viettel 0365.97.1985 1.210.000 53 Đặt mua
38 Viettel 0389.73.1985 2.130.000 53 Đặt mua
39 Viettel 033.5.08.1985 1.140.000 42 Đặt mua
40 Viettel 0365.61.1985 1.630.000 44 Đặt mua
41 Viettel 0359.62.1985 1.560.000 48 Đặt mua
42 Viettel 0375.87.1985 1.210.000 53 Đặt mua
43 Viettel 0384.22.1985 1.180.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0385.18.1985 1.750.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0397.47.1985 900.000 53 Đặt mua
46 Viettel 0346.55.1985 1.750.000 46 Đặt mua
47 Viettel 0395.72.1985 950.000 49 Đặt mua
48 Viettel 035.28.2.1985 2.130.000 43 Đặt mua
49 Viettel 037789.1985 3.600.000 57 Đặt mua
50 Viettel 0396.07.1985 1.560.000 48 Đặt mua
51 Viettel 033.7.09.1985 2.130.000 45 Đặt mua
52 Viettel 039.21.4.1985 2.130.000 42 Đặt mua
53 Viettel 0393.55.1985 2.800.000 48 Đặt mua
54 Viettel 0389.58.1985 2.280.000 56 Đặt mua
55 Viettel 0328.44.1985 1.630.000 44 Đặt mua
56 Viettel 0354.77.1985 1.100.000 49 Đặt mua
57 Viettel 0339.63.1985 1.950.000 47 Đặt mua
58 Viettel 0398.4.3.1985 950.000 50 Đặt mua
59 Mobifone 0932.8.9.1985 6.000.000 54 Đặt mua
60 Mobifone 0896.7.3.1985 1.750.000 56 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1985 : 2a57adbd6c9d9d3ff678f75517f350df

DMCA.com Protection Status