Sim Năm Sinh 1985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 39 Đặt mua
2 Vinaphone 085.777.1985 2.500.000 57 Đặt mua
3 Viettel 0349.05.1985 700.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 07.9993.1985 2.050.000 60 Đặt mua
5 Mobifone 0792.74.1985 1.830.000 52 Đặt mua
6 Vinaphone 0852.17.1985 1.830.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0764.32.1985 1.830.000 45 Đặt mua
8 Mobifone 0774.15.1985 1.830.000 47 Đặt mua
9 Mobifone 0797.47.1985 1.830.000 57 Đặt mua
10 Mobifone 0786.28.1985 1.680.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0353.75.1985 1.830.000 46 Đặt mua
12 Mobifone 0765.33.1985 2.130.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 0775.97.1985 1.830.000 58 Đặt mua
14 Mobifone 0764.71.1985 1.830.000 48 Đặt mua
15 Viettel 0974.53.1985 2.800.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0384.17.1985 1.830.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0786.67.1985 1.680.000 57 Đặt mua
18 Mobifone 0707.85.1985 2.600.000 50 Đặt mua
19 Mobifone 077.5.02.1985 1.900.000 44 Đặt mua
20 Mobifone 0769.61.1985 1.830.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0786.64.1985 1.830.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0386.92.1985 1.830.000 51 Đặt mua
23 Mobifone 0703.25.1985 1.680.000 40 Đặt mua
24 Mobifone 0797.59.1985 1.680.000 60 Đặt mua
25 Mobifone 0764.49.1985 1.830.000 53 Đặt mua
26 Viettel 0383.92.1985 1.830.000 48 Đặt mua
27 Viettel 0368.87.1985 1.830.000 55 Đặt mua
28 Mobifone 0776.92.1985 1.830.000 54 Đặt mua
29 Mobifone 0784.45.1985 1.830.000 51 Đặt mua
30 Mobifone 0786.03.1985 1.830.000 47 Đặt mua
31 Viettel 0353.64.1985 1.830.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 0764.99.1985 2.130.000 58 Đặt mua
33 Vinaphone 0826.31.1985 1.830.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0348.21.1985 1.830.000 41 Đặt mua
35 Vinaphone 0857.57.1985 1.830.000 55 Đặt mua
36 Viettel 0385.73.1985 1.830.000 49 Đặt mua
37 Mobifone 0797.71.1985 1.830.000 54 Đặt mua
38 Vietnamobile 0567.72.1985 880.000 50 Đặt mua
39 Mobifone 0799.97.1985 2.600.000 64 Đặt mua
40 Mobifone 0785.99.1985 2.130.000 61 Đặt mua
41 Mobifone 0707.81.1985 2.600.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0703.64.1985 1.830.000 43 Đặt mua
43 Viettel 0354.27.1985 1.830.000 44 Đặt mua
44 Mobifone 0762.21.1985 1.830.000 41 Đặt mua
45 Mobifone 0786.60.1985 1.180.000 50 Đặt mua
46 Viettel 0393.31.1985 1.830.000 42 Đặt mua
47 Mobifone 0703.55.1985 2.130.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0796.20.1985 1.180.000 47 Đặt mua
49 Mobifone 0774.94.1985 1.830.000 54 Đặt mua
50 Viettel 0353.37.1985 1.830.000 44 Đặt mua
51 Mobifone 0769.86.1985 1.830.000 59 Đặt mua
52 Mobifone 0765.75.1985 1.830.000 53 Đặt mua
53 Mobifone 0786.00.1985 1.830.000 44 Đặt mua
54 Mobifone 0777.96.1985 3.000.000 59 Đặt mua
55 Vinaphone 082.556.1985 1.100.000 49 Đặt mua
56 Vinaphone 085.939.1985 2.930.000 57 Đặt mua
57 Vinaphone 0825.95.1985 4.480.000 52 Đặt mua
58 Vinaphone 0828.99.1985 1.480.000 59 Đặt mua
59 Vinaphone 085.494.1985 980.000 53 Đặt mua
60 Vinaphone 0822.63.1985 1.100.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status