Sim Năm Sinh 1972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1972 2.500.000 35 Đặt mua
2 Viettel 033.796.1972 980.000 47 Đặt mua
3 Viettel 035.4.10.1972 900.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0355.48.1972 900.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0988.46.1972 2.500.000 54 Đặt mua
6 Viettel 097.294.1972 2.900.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0973.84.1972 2.050.000 50 Đặt mua
8 Viettel 037.240.1972 860.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0365.771972 900.000 47 Đặt mua
10 Viettel 0333.77.1972 3.000.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0388.51.1972 900.000 44 Đặt mua
12 Viettel 0399.93.1972 1.100.000 52 Đặt mua
13 Viettel 0377.4.5.1972 900.000 45 Đặt mua
14 Viettel 036.241.1972 1.630.000 35 Đặt mua
15 Viettel 0333.80.1972 1.100.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0383.72.1972 900.000 42 Đặt mua
17 Viettel 0866.96.1972 1.140.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0365.1.4.1972 700.000 38 Đặt mua
19 Viettel 096.138.1972 2.600.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0357.59.1972 1.100.000 48 Đặt mua
21 Viettel 0352.81.1972 900.000 38 Đặt mua
22 Viettel 03.8484.1972 1.100.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0382.30.1972 600.000 35 Đặt mua
24 Viettel 0394.75.1972 860.000 47 Đặt mua
25 Viettel 039.205.1972 1.230.000 38 Đặt mua
26 Viettel 0348.22.1972 900.000 38 Đặt mua
27 Viettel 0336.60.1972 860.000 37 Đặt mua
28 Viettel 0335.13.1972 700.000 34 Đặt mua
29 Viettel 038.201.1972 1.330.000 33 Đặt mua
30 Viettel 0374.38.1972 900.000 44 Đặt mua
31 Viettel 038.248.1972 1.750.000 44 Đặt mua
32 Viettel 0964.31.1972 1.250.000 42 Đặt mua
33 Viettel 033.270.1972 600.000 34 Đặt mua
34 Viettel 037.251.1972 1.750.000 37 Đặt mua
35 Viettel 032.972.1972 1.100.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0339.17.1972 860.000 42 Đặt mua
37 Viettel 0364.72.1972 740.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0373.28.1972 740.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0376.63.1972 750.000 44 Đặt mua
40 Viettel 0333.07.1972 1.750.000 35 Đặt mua
41 Viettel 0326.61.1972 750.000 37 Đặt mua
42 Viettel 037.4.02.1972 740.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0354.19.1972 750.000 41 Đặt mua
44 Viettel 039.303.1972 1.750.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0368.22.1972 1.100.000 40 Đặt mua
46 Viettel 097.242.1972 3.900.000 43 Đặt mua
47 Viettel 0394.90.1972 600.000 44 Đặt mua
48 Viettel 034.271.1972 1.100.000 36 Đặt mua
49 Viettel 0963.54.1972 1.680.000 46 Đặt mua
50 Viettel 0337.31.1972 700.000 36 Đặt mua
51 Viettel 03.7707.1972 930.000 43 Đặt mua
52 Viettel 033.795.1972 1.630.000 46 Đặt mua
53 Viettel 0378.33.1972 860.000 43 Đặt mua
54 Viettel 096.144.1972 2.280.000 43 Đặt mua
55 Viettel 0337.88.1972 1.100.000 48 Đặt mua
56 Viettel 0373.24.1972 700.000 38 Đặt mua
57 Viettel 0372.70.1972 700.000 38 Đặt mua
58 Viettel 0353.61.1972 750.000 37 Đặt mua
59 Viettel 0376.33.1972 900.000 41 Đặt mua
60 Viettel 0359.02.1972 930.000 38 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1972 : 909a92dffd7ee848db38e96f99fe964a

DMCA.com Protection Status