Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0398.82.6006 650.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.3113 1.300.000 30 Đặt mua
4 Mobifone 078.666.7007 1.200.000 47 Đặt mua
5 Mobifone 070.333.1441 900.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 0797.17.2992 1.500.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0708.32.9669 1.000.000 50 Đặt mua
8 Mobifone 089.888.0110 1.500.000 43 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.6776 1.200.000 42 Đặt mua
10 Mobifone 0783.53.7887 900.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.6446 1.000.000 60 Đặt mua
12 Mobifone 089.887.4664 1.000.000 60 Đặt mua
13 Mobifone 0708.31.9889 1.190.000 53 Đặt mua
14 Mobifone 0783.22.7557 900.000 46 Đặt mua
15 Mobifone 070.333.6226 2.300.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0767.04.1991 1.000.000 44 Đặt mua
17 Mobifone 0792.55.5115 1.190.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 078.666.0770 1.150.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 0783.22.7007 900.000 36 Đặt mua
20 Mobifone 078.345.6336 1.700.000 45 Đặt mua
21 Mobifone 0792.66.6446 890.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.5445 850.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 078.333.5775 1.500.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 07.89.89.7887 2.100.000 71 Đặt mua